Mangkukulam.comKababalaghan at Alamat

Esperetista

Mangkukulam from Filipino Folklore

Read "Eperetista" in English

May ilan sa atin ang may abilidad na masabi kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap, kwento ng isang tao sa kanyang nakaraan, pag uugali, swerte sa negosyo o trabaho. Ilan lamang ito sa kakayahan ng isang psychic. Walang ibang kagamitan kundi ang kanyang isip o pangitain. Ang kakahayang ito ay hindi pa rin naipapaliwanag ng siyensya.

May pagkakataon na sa unang tingin pa lang ng isang psychic ay alam na nya kung ano ang nakaraan, maging ito ay masama o maganda. Karaniwan na dito sa Pilipinas, sumasangguni muna sa isang psychic bago umpisahan ang pagpapatayo ng isang gusali, bahay, o negosyo. Inaalam ang bawat detalye upang maiwasan ang mga malas na pwedeng mangyari. Kung saan dapat ilagay ang mga kagamitan at pang pa swerteng dekorasyon.

Sinasabing ang pagiging psychic ay sadyang nasa isang tao mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang pagtatanong at pagiging mapagmasid ay napuputol habang sya ay lumalaki. Sapagkat ito ay nalilimutan sa pamamagitan ng kanyang ginagawa sa pang araw araw.

Ang Psychic o clairvoyance ay sinasabing may kakayahan ding basahin kung ano ang nasa isipan ng isang tao. Sa unang tingin pa lang nya rito ay parang ang mensahe ay naipasa na agad sa kanyang utak. Ito ay mahirap ipaliwanag , ngunit may mga espesyal na taong nakakaranas nito.

Kwentong Esperetista

Meron kang kwento? Gusto mong share?

Ibahagi Ang Iyong Kwento