Mangkukulam.comKababalaghan at Alamat

Kwentong Kababalaghan

Mangkukulam from Filipino Folklore

Kwentong Kababalaghan

Nakakita ka na ba ng Mangkukulam o Manananggal o ang Aswang?  Gusto mong ibahagi ang kwentong kababalaghan?

Click here to share your story! 

Kwentong Kwentong Kababalaghan

Meron kang kwento? Gusto mong share?

Ibahagi Ang Iyong Kwento